Δεν χρειάζεται να πει κανείς και πολλά εδώ...

Χρήσιμες εντολές:
για να αλλάξεις το ψευδώνυμο σου γράψε: /nick νέο_όνομα
για να πας ή να φτιάξεις ένα κανάλι γράψε: /join #όνομα_καναλιού

 

 

Sailormoon B.E. Project