Δεν βρήκατε ακόμα το κρυμμένο link που οδηγεί στην μυστική σελίδα; Ίσως να το έκρυψα πολύ καλά... Θα σας δώσω τότε ένα μικρό γρίφο για να σας βοηθήσω (και να μπερδέψω λίγο ίσως...): Το κρυμμένο link βρίσκεται στο όπλο αυτού ο οποίος καταβροχθίζει ότι ο ίδιος γεννά... Αν το βρήκατε θα ξέρετε που περίπου να ψάξετε αν όχι σκεφτείτε...


Για αυτούς που έχουν ήδη ανακαλύψει την μυστική σελίδα από εδώ μπορούν να την δουν γρηγορότερα. Απλώς γράψετε τον κωδικό τον οποίο μάθατε όταν ανακαλύψατε την μυστική σελίδα.

Πρόσβαση στην μυστική σελίδα.

 

 

 

 

  

Sailormoon B.E. Project